บริษัท ไอเอซี โปรดักท์ จำกัด

71 ถนนจันทน์ ซอย 18 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทร :   02-678-3591, 02-678-3592

แฟกซ์ : 02-678-8417

อีเมล์ :  iacproduct@hotmail.com